Regulamin rezerwacji i pobytu w domu SOWA SIWA

 

§1. WPROWADZENIE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz pobytu na terenie domu Sowa Siwa i posesji na której znajduje się dom.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji terminu i wpłatę zaliczki. Dokonując powyższych czynności Gość potwierdza, że zapoznał się z treścią i akceptuje warunki regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości znajdujących się na terenie domu Sowa Siwa.

§2. REZERWACJA POBYTU

 1. Rezerwacji można dokonać za pomocą formularza na stronie sowasiwa.pl, wysyłając maila pod adres: kontakt@sowasiwa.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 793 020 802.
 2. Rezerwacja zostanie potwierdzona po wpłacie zaliczki w wysokości 30% kwoty pobytu na wskazane konto bankowe. W przypadku pobytu na 2 doby zaliczka równa jest wartości pierwszej doby. Zaliczkę należy wpłacić w ciągu trzech dni od złożenia rezerwacji.
 3. Pozostałą część należności za pobyt oraz kaucję zwrotną w wysokości 500 zł należy uregulować wpłacając na konto bankowe nie później niż 48 h przed rozpoczęciem wynajmu.
 4. Dzieci do lat 3 nocują u nas bezpłatnie.
 5. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie 30 dni przed zameldowaniem, zaliczka jest zwracana w całości. Po tym terminie zaliczka nie ulega zwrotowi.
 6. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za sprzątanie, drewno do kominka, udostępnienie sprzętu sportowego czy pobyt zwierząt domowych.
 7. Gość nie może przekazywać i udostępniąć domu Sowa Siwa osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który wniesiona została należna opłata.
 8. W trakcie dokonywania rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb procesu rezerwacji, zameldowania i pobytu w domu Sowa Siwa.
 9. Zameldowanie w domu Sowa Siwa jest możliwe od godziny 16 pierwszego dnia rezerwacji. Wymeldowanie i opuszczenie domu powinno nastąpić do godziny 12 ostatniego dnia rezerwacji. Z reguły możliwe jest wcześniejsze zameldowanie i/lub późniejsze wymeldowanie, takie życzenie należy zgłosić wcześniej mailowo lub telefonicznie.
 10. Wystawiamy faktury VAT.

§3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość ma prawo zgłosić telefonicznie lub mailowo pod adres kontakt@sowasiwa.pl wszelkie uwagi dotyczące pobytu.
 2. Usterki w domu Sowa Siwa prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu.
 3. Dzieci poniżej 18 roku życia powinny znajdować się na terenie Sowy Siwej pod nadzorem rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice/opiekunowi prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 4. Przestrzegając bezpieczeństwa pożarowego w domu Sowa Siwa zabronione jest używanie grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie wchodzących w skład wyposażenia domu (z wyjątkiem ładowarek, zasilaczy komputerowych). Używanie kominka dozwolone jest tylko zgodnie z instrukcją przekazaną Gościom.
 5. W domu Sowa Siwa obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Zakaz ten nie dotyczy ogrodu i tarasu o ile goście będą korzystali z popielniczek dostępnych na tarasie. Złamanie tego zakazu skutkuje obciążeniem opłatą w wysokości 200 zł.
 6. Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.
 7. Przebywanie zwierząt domowych na terenie domu Sowa Siwa jest dozwolone. Prosimy o stosowną informację w momencie rezerwacji terminu. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez zwierzę w trakcie pobytu w domu Sowa Siwa. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do sprzątania nieczystości po swoim zwierzęciu.
 8. Na terenie ogrodu obowiązuje zakaz grania w piłkę nożną. Sport ten można uprawiać na plaży miejskiej znajdującej się kilkaset metrów od domu Sowa Siwa.
 9. Goście Sowy Siwej otrzymują jeden komplet kluczy do domu. W przypadku zgubienia, Goście zostaną obciążeni opłatą w wysokości 50 zł.
 10. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domu Sowa Siwa i jego wyposażeniu.
 11. Palenie ogniska na terenie ogrodu może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu.
 12. W domu Sowa Siwa obowiązuje zakaz smażenia ryb, dzięki temu utrzymujemy wysoki standard czystości. W domu Sowa Siwa obowiązuje zakaz mycia i patroszenia ryb. Goście wędkujący proszeni są o powiadomienie właściecieli o swoich planach.
 13. Sowa Siwa udostępnia bezpłatnie niestrzeżony parking. Samochód można zaparkować po lewej stronie domu, zaraz za bramą wjazdową. Wjazd samochodem na dalszą część ogrodu jest zakazany.
 14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych (w tym niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie przedmiotów stanowiących wyposażenie domu) powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Zniszczenia są rozliczane przy wymeldowaniu lub w ciągu 7 dni od wymeldowania, adekwatnie do skali zniszczeń według wyceny rynkowej sporządzonej przez właściciela domu Sowa Siwa.
 15. Dom Sowa Siwa jest wyjątkowym miejscem odpoczynku i relaksu. Staramy się by wyposażenie i otoczenie domu było w doskonałym stanie, tak by dom w pełni spełniał swoje funkcje. Dlatego od naszych Gości pobieramy zwrotną kaucję w wysokości 500 zł na wypadek nieprzewidzianych zniszczeń i strat. W przypadku braku strat, kaucja jest zwracana niezwłocznie (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych) na konto bankowe z którego została wpłacona.

§4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOWA SIWA

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za sytuacje losowe (np. chwilowy brak prądu spowodowany burzą) oraz awarie i ich skutki od nas niezależne.
 2. Sowa Siwa nie bierze odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w domu lub w ogrodzie.
 3. Parking przeznaczony dla naszych Gości jest bezpłatny i niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia/utratę samochodu lub innego pojazdu oraz przedmioty pozostawione w pojazdach.
 4. Uwagi i reklamacje związane z pobytem w domu Sowa Siwa należy zgłaszać mailowo na adres kontakt@sowasiwa.pl najszybciej jak to możliwe, po stwierdzeniu podstaw do ich zgłoszenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie. O sposobie załatwienia sprawy Gość zostanie powiadomiony mailowo.
 6. W każdej innej sprawie nie uwzględnionej w powyższym regulaminie prosimy kontaktować się telefonicznie pod numer + 48 793 020 802 lub mailowo pod adres kontakt@sowasiwa.pl