Żubry

Żubry

Niekwestionowany król i symbol Puszczy Białowieskiej. W okolicy naszego domu żyje kilka dzikich stad tych wspaniałych zwierząt. Naszym gościom służymy informacją, gdzie w okolicy najczęściej można spotkać dzikie stado żerujące na wolności.